stena

 

Laczpol LOGO

Zarząd

22 grudnia 2017 roku ukonstytuował się 
Nowy Zarząd Akademickiego Związku Sportowego
Organizacji Środowiskowej w Gdańsku.

 

Skład Zarządu na kadencję 2017/2019:

 

 

PREZES:

 

prezes

Wilde Krzysztof 

ZARZĄD:

1. Michalski Jacek -  v-ce Prezes

2. Nowak Bartosz -  v-ce Prezes 

3. Walczak Piotr -  v-ce Prezes

4. Sawicki Jan 
- Sekretarz


5. Grochal Remigiusz

6. Gruchała Marcin

7. Kropidłowski Dariusz

8. Mizeraczyk Sławomir

9. Mówińska Iwona

10. Puch-Walczak Aleksandra

11. Rybicki Janusz

12. Saganowski Adam

13. Steciuk Olek

14. Szumna Henryka 

15. Urbaś Ireneusz

16. Wojciechowski Henryk

17. Woźniak Jarosław

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Grabowski Wojciech - długoletni Działacz AZS,  były V-ce Prezes KU AZS PG, były członek Zarządu AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku

2. Kozarzewska Katarzyna
- długoletni Działacz AZS, Przewodnicząca Środowiskowej Komisji Rewizyjnej i członek Głównej Komisji Rewizyjnej


3. Krzaczkowski Lech
- Działacz AZS od 1968r., V-ce Prezes Klubu AZS WSE, później Zarządu Środowiskowego AZS i Klubu AZS WSWF Gdańsk


4. Sajewicz Andrzej -
w okresie studiów działacz KU AZS PG, w kadencjach 2011-2013 i 2013-2015 członek ŚKR


5. Kuśmider Karolina -
w poprzedniej kadencji członek AZS OŚ Gdańsk, była Prezes KU AZS Politechniki Gdańskiej 


6. Sroczyńska Teresa
- długoletni pracownik i Działacz AZS Uniwersytetu Gdańskiego, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej i Środowiskowej Komisji RewizyjnejSĄD KOLEŻEŃSKI:

 

1. Miszewska Urbańska Emilia - Członek Zarządu KU AZS PG, była Prezes KU AZS PG

2. Wrzeszcz Anita
- Prezses KU AZS ASP, długoletni działacz Komisji Klubów Uczelnianych


3. Patok Jan -
Dyrektor Studium WFiS Uniwersytetu Gdańskiego