stena

 

Laczpol LOGO

Trójbój siłowy

Trójbój siłowy - terminarz 2014/2015 | 07.11.14

Komunikat z posiedzenia Komisji Trójboju Siłowego z dnia 22.10.2014 r.

 

Obecni trenerzy sekcji:

mgr Tomasz Zięba - AM

mgr Marek Bobkiewicz - UG


Na posiedzeniu ustalono kalendarz imprez sportowych dla trójboju siłowego na rok akademicki 2014/2015.
1. I rzut Ligi Międzyuczelnianej 06.12.2014- organizator KU AZS i SWFiS Akademii Morskiej w Gdyni


2. II rzut Ligi Międzyuczelnianej- marzec/kwiecień 2015*

3. Akademickie Mistrzostwa Polski- kwiecień/maj 2015

4. Akademickie Mistrzostwa Pomorza- II połowa maja 2015*
* terminy uzależnione od precyzyjnej daty AMP