stena

 

Laczpol LOGO

Tenis Stołowy

Termin Ligi Międzyuczelnianej | 07.01.15

 

Table Tennis

 

UWAGA!

 

Termin Ligi Międzyuczelnianej ustalony został na środę 21.01.2015 na godz. 18:00.

 

Miejsce rozgrywek - MRKS Gdańsk, Zaspa, ul. Meissnera.