stena

 

Laczpol LOGO

aktualności

Wspominki | 30.12.16

 
W lipcu br. na cmentarzu w Sopocie pożegnaliśmy prof.dr hab. Czesław Drueta Prezesa Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w l. 1963-1971.
14 grudnia br. w miejscu naszych klubowych spotkań w lokalu "Zielona Papuga" z inicjatywy kol. Janusza Rybickiego spotkało się grono osób ze środowiska naukowego, ruchu studenckiego-samorząd i kultura i AZS by powspominać Prezesa-Profesora-ZSP-owca.
 
Wspominano /prof. Mieczysław Kochanowski/ Jego wkład w życie kulturalne studentów - był pierwszym Prezesem Klubu Studentów Wybrzeża ŻAK. Miał ogromny udział w tworzeniu podstaw Samorządu Studenckiego Zrzeszenia Studentów Polskich i był pierwszym Marszałkiem Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej
/wspominali: prof.Janusz Rachoń, prof.Tadeusz Matuszek, Wojciech Kaska/. Dorobek jako Prezesa AZS wspominali: Krystyna Krupowa, prof.Stanisław Mazurkiewicz, Janusz Badora, Stefan Krupa, Jerzy Poszowski, Janusz Rybicki.
Wkład Profesora w rozwój nauk o morzu przedstawił dr Jacek Wyrwiński z PAN.
Wspomnienia o Prezesie wykraczały poza okres formalnych relacji bowiem zadzierżgnięte wcześniej przyjaźnie i więzy towarzyski trwały aż do Jego śmierci.
 
Prof.Janusz Rachoń określił Profesora jako "Człowieka Renesansu"mając na uwadze bogactwo treści kulturalnych i społecznych i ogromną pasję w Jego działalności.
Spotkanie prowadził i do wspominania zachęcał Janusz Rybicki.
 
W spotkaniu niestety nie mogli wziąć udziału wszyscy chętni /mieli inne zobowiązania/ a szczególnie żałować należy nieobecności Jarosławy Jóźwiakowskij i Jacka Jettmar.