stena

 

Laczpol LOGO

aktualności

Weryfikacja Środowiskowa | 27.11.12

 

 

Weryfikacja Środowiskowa

 

      Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku informuje, że od dnia 03.12.2012r. imprezy rozgrywane ze środków AZS (ligi międzyuczelniane, turnieje) będą kontrolowane przez weryfikatorów.

- Sprawdzana będzie przynależność do Akademickiego Związku Sportowego.

- Prosimy, aby wszyscy startujący przedstawiali ważne legitymacje AZS.

        

 

 

         Sekretarz AZS Gdańsk                                               Wiceprezes ds. Sportu

                  Jan Sawicki                                                                 Piotr Walczak